Tjänsteleverantörsavtalet 2017.1

Här finns det branschgemensamma Tjänsteleverantörsavtalet upplagt
Den aktuella Avtalsversionen är 2017.1
Avtalet har genomgått en mindre revision bestående av rättningar och förtydliganden.
Ändringarna finns beskrivna i Amendmentsdokumentet till höger.
Bakgrund
Svenska Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har gemensamt arbetat fram ett nytt Tjänsteleverantörsavtal för tjänster i öppna nät.
Avtalet har tagits fram som en del av Stadsnätsfabriken men PDF-versionen ligger öppet tillgängligt.
Avtalet reglerar relationen mellan en Stadsnätsoperatör och en Tjänsteleverantör vid avtal om Transmissionsprodukter för överföring av slutkundstjänster i Stadsnätet och det bygger på produktifierade standardtjänster som varje Stadsnät paketerar utifrån den tekniska specifikationen och lokala förutsättningar
Tjänsteleverantörsavtalet är godkänt av Stadsnätsföreningens styrelse och förändringar beslutas av en styrgrupp med representanter från Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen. Rekommendationen är att Avtalet ska användas för alla nya avtalsrelationer. För befintliga avtalsrelationer bör en diskussion om avtalsväxling till det nya Avtalet inledas så att avtalsväxlingen kan genomföras med full effekt.
Frågor om avtalet och beställning av arbetskopior skickas till tl-avtal(at)ssnf.org

Är du Tjänsteleverantör?
Då behöver ni teckna Överenskommelse om förvaltning av ”Avtal om Transmissionsprodukter” med Stadsnätsföreningen, det gör ni en gång om ni tecknar alla Tjänsteleverantörsavtal under samma organisationsnummer.
Beställ "Överenskommelse om förvaltning" i PDF med skrivbara fält för företagsnamn från tl-avtal(at)ssnf.org
Hälsningar
/Per Lindström