Stadsnätsfabrikens webbplats är stängd

Stadsnätsfabriken integreras i Stadsnätsföreningen
På Stadsnätsföreningens årsmöte 2018 beslutades att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och succesivt flytta över Stadsnätsfabrikens tjänster och serviceutbud till Stadsnätsföreningens webbplats www.ssnf.org under 2018–2019.
Flytten är genomförd och Stadsnätsfabrikens webbplats stängdes ner 2019-11-01.
Det gamla ramavtalet är avslutat och ersatt med det nya Leverantörsavtalet. Information om Leverantörsavtalet och Tjänsteleverantörsavtalet finns under Stadsnätsföreningens satsningsområde Nät i världsklass www.ssnf.org...
Vid frågor, kontakta Per Lindström
Tel: +46 (0)8 214 606
Mobil: +46 (0)70 548 3124
#inlineditbutton