statistik

Statistik Tjänsteguiden

Vi presenterar här intressant statistik från besöken på stadsnätens Tjänsteguider, dvs alla de stadsnät som använder Stadsnätsfabrikens Tjänsteguide på sina webbplatser. Från och med den 1 april 2010 är antalet ackumulerade klick i Tjänsteguiden:
26 728 019
Vilket motsvarar 445 467 klick i månaden, eller 14 401 klick varje dygn.
Mest besökta kategorier
Mest visade kategorilistor
Totalt: 19 217 978 klick
 • 18%
  Internet > Via fiber
 • 8%
  TV > TV
 • 7%
  Telefoni > Telefoni Standard
 • 6%
  Paket > Alla paketerbjudanden
 • 5%
  Internet
 • 5%
  TV
 • 4%
  Paket > Surfa och ring
 • 4%
  Paket > Triple Play
 • 4%
  Internet > Via fiber
  Företag
 • 1%
  Telefoni
Mest besökta tjänsteleverantörer
Mest visade tjänstebeskrivningar
Totalt 7 342 611 klick
 • 14%
  Bahnhof
 • 11%
  AllTele
 • 10%
  T3
 • 9%
  Bredband2
 • 7%
  Universal Telecom
 • 6%
  Bredbandsbolaget
 • 5%
  Viasat
 • 5%
  Tyfon
 • 4%
  Canal Digital
 • 3%
  ComHem
Mest besökta hastigheterna
Mest visade hastigheterna på tjänstebeskrivningar
Totalt 4 642 291 klick
 • 27%
  100/10 Mbit/s
 • 20%
  100/100 Mbit/s
 • 17%
  10/10 Mbit/s
 • 7%
  1 Gbit/s / 100 Mbit/
 • 6%
  30/30 Mbit/s
 • 5%
  250/100 Mbit/s
 • 4%
  1/1 Gbit/s
 • 3%
  1/1 Mbit/s
 • 3%
  250/250 Mbit/s
 • 1%
  500/100 Mbit/s
#inlineditbutton