statistik

Statistik Tjänsteguiden

Vi presenterar här intressant statistik från besöken på stadsnätens Tjänsteguider, dvs alla de stadsnät som använder Stadsnätsfabrikens Tjänsteguide på sina webbplatser. Från och med den 1 april 2010 är antalet ackumulerade klick i Tjänsteguiden:
27 210 372
Vilket motsvarar 418 621 klick i månaden, eller 13 578 klick varje dygn.
Mest besökta kategorier
Mest visade kategorilistor
Totalt: 19 754 050 klick
Mest besökta tjänsteleverantörer
Mest visade tjänstebeskrivningar
Totalt 7 369 725 klick
 • 5%
  Tyfon
Mest besökta hastigheterna
Mest visade hastigheterna på tjänstebeskrivningar
Totalt 4 632 052 klick
 • 27%
  100/10 Mbit/s
 • 21%
  100/100 Mbit/s
 • 17%
  10/10 Mbit/s
 • 7%
  1 Gbit/s / 100 Mbit/
 • 6%
  30/30 Mbit/s
 • 5%
  250/100 Mbit/s
 • 5%
  1/1 Gbit/s
 • 3%
  1/1 Mbit/s
 • 3%
  250/250 Mbit/s
 • 1%
  500/100 Mbit/s
#inlineditbutton