Specifikation 'master'
Konsultera specifikationen för specialvärden i vissa fält
excel nr namn typ obligatoriskt exempel kommentar
A 1 citynet string green [A-Z]{3,6} MNCMSN Bokstavsförkortning för stadsnätet, 3-6 tecken långt
B 2 city string green Västerås
C 3 area string Bäckby
D 4 building string Dragverket 166 Den unika fastighetsbeteckningen
E 5 streetname string green Spikverksgatan
F 6 streetnumber string 128
G 7 streetletter string B
H 8 resident string Magnus Andersson Namn på boende
I 9 zip int green \d{5} 72474 5 siffror
J 10 owner string BRF Djupet Namn på fastighetsägaren
K 11 owneraddress string Kopparbergsvägen 8 Gatuadress till fastighetsägaren
L 12 ownerzip int 72213 Postnummer till fastighetsägaren
M 13 ownercity string Luleå Stad för fastighetsägaren
N 14 premise string 1002;198-234B12 Lägenhetsnummer eller lokalnamn, (Skatteverket-ID;Lokalt ID om båda ska anges)
O 15 type string green 4 Villa
P 16 date date 2008-02-12 Datumför anslutningen
Q 17 cpe int green 1 CPE finns
R 18 cpetype string LVP-12 Tex typ av CPE, eller serienummer
S 19 socket string 321-654-987 Unikt ID för porten i stadsnätet
T 20 nettype int 3 Layer 3
U 21 media int 1 Anslutningsmedia för CPE'n, inte fastigheten
V 22 keywords string tv,direct Kommaseparerad lista med nyckelord
W 23 active int 1 Om det finns aktiv tjänst på porten
X 24 capacity int 512 Maxhastighet på porten, i kilobit, från 256 till 1000000
Y 25 tv int 2 Status för TV Ready