Sveriges knutpunkt för tjänster, stadsnät och marknad

Stadsnätsfabriken är ett etablerat samverkansforum för öppna stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. Hela idén med Stadsnätsfabriken går ut på att vi inte tror på att ensam är stark, att vi tillsammans genom samordning, samverkan och harmonisering kan bli både effektivare och mer konkurrenskraftiga på vår lokala marknad. Vi vill åstadkomma det utan att ge avkall på vår lokala identitet och styrkan i det egna varumärket.
Samverkan ger högre kundvärde
Vi bär alla ansvaret att tillsammans positionera de öppna svenska stadsnäten med gemensamma grundläggande värderingar. Konkurrensen på marknaden kräver dessutom att vi tillhandahåller ett attraktivt tjänsteutbud, en långsiktighet och kvalitetförsäkran. Genom Stadsnätsfabriken kan vi åstadkomma detta, vi kan agera med styrka och enighet både mot marknaden och i samarbetet med tjänsteleverantörerna.
Nästa nivå - Stadsnätsfabriken
Stadsnätsfabriken startade 2010 och övergick i SSNfs regi från och med 2011. Nu går vi till nästa nivå och fokuserar på att bredda utbudet av tjänster och produkter som gynnar våra mål. Vi arbetar för att utveckla nya tjänsteområden och vi satsar dessutom på att bygga upp en bank med marknads- och kampanjstöd som medlemmarna kan använda. Mycket händer just nu. Följ med här på webben och i vårt nyhetsbrev.
Stadsnätsfabriken är den plattform där vi samlar Stadsnätsföreningens konkreta medlemstjänster för verksamhetsutveckling.
Stadsnätsfabriken drivs av SSNf, Svenska Stadsnätsföreningen.
Vill du veta mer, kontakta Fredrik Hansén
som är kontaktperson för Stadsnätfabriken.
Tel 08-21 46 06
fredrik.hansen@ssnf.org
#inlineditbutton