Sveriges knutpunkt för tjänster, stadsnät och marknad

logo
 
Stadsnätsfabriken - en del av SSNf.

Stadsnätsfabriken är ett etablerat samverkansforum för öppna stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. Hela idén med Stadsnätsfabriken går ut på att vi inte tror på att ensam är stark, att vi tillsammans genom samordning, samverkan och harmonisering kan bli både effektivare och mer konkurrenskraftiga på vår lokala marknad. Vi vill åstadkomma det utan att ge avkall på vår lokala identitet och styrkan i det egna varumärket.
Samverkan ger högre kundvärde
Vi bär alla ansvaret att tillsammans positionera de öppna svenska stadsnäten med gemensamma grundläggande värderingar. Konkurrensen på marknaden kräver dessutom att vi tillhandahåller ett attraktivt tjänsteutbud, en långsiktighet och kvalitetförsäkran. Genom Stadsnätsfabriken kan vi åstadkomma detta, vi kan agera med styrka och enighet både mot marknaden och i samarbetet med tjänsteleverantörerna.
Stadsnätsfabriken ska för sina medlemmar verka för
  • Underlätta för stadsnäten att hitta säkra, effektiva och lönsamma lösningar för sin affärsverksamhet.
  • Stödja och förenkla för sina medlemmar i kontakter och förhandlingar med olika typer av leverantörer.
  • Skriva ramavtal med produktleverantörer, tjänsteleverantörer och konsulter. Stadsnätsfabrikens medlemmar kan sedan avropa tjänster och produkter från dessa ramavtal
  • Skapa enkelhet för tjänsteleverantörer och operatörer att leverera tjänster till privat- och företagsmarknaden i ett öppet nät med konkurrens inom tjänster och infrastruktur.
  • Verka för att tjänsteutveckling sker så att även samhällsnyttiga tjänster finns med ett brett utbud.
Stadsnätsfabriken är den plattform där vi samlar Stadsnätsföreningens konkreta medlemstjänster för verksamhetsutveckling.
Nytt mars 2018
På Stadsnätsföreningens årsmöte 21 mars beslutades att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och öppna upp Stadsnätsfabriken för alla stadsnätsmedlemmar.
Stadsnätsfabriken öppnas upp nu och avvecklas successivt under 2018-2019, det gemensamma serviceutbudet kommer att ligga under Stadsnätsföreningens satsningsområden Nät i världsklass och Tillsammans. Första steget är att ge alla stadsnätsmedlemmar tillgång till Stadsnätsfabriken sedan flyttas Stadsnätsfabrikens tjänster successivt över och anpassas till att omfatta alla stadsnätsmedlemmar. Under övergångsperioden kommer det att behövas en extra inloggning till Stadsnätsfabriken och när tjänsterna har flyttas över stängs Stadsnätsfabriken ner.
Stadsnätsfabriken drivs av SSNf, Svenska Stadsnätsföreningen.
Vill du veta mer, kontakta Per Lindström

Tel: +46 (0)8 214 606
Mobil: +46 (0)70 548 3124
Filer