Bli stadsnätsmedlem i Stadsnätsfabriken

Om du studerat innehållet i "Om Stadsnätsfabriken" hoppas vi att du tycker att det finns starka skäl att vara med. Kontakta då oss, se kontakt-valet till vänster för fortsatt diskussion.
 
Nyttokalkyl för Stadsnätsfabriken
Om du tror att Stadsnätsfabrikens alla tjänster skulle ge dig ca 150 mer aktiva slutkunder så är "notan" betald. Då hyr du bla ett avancerat webbverktyg för redovisning av stadsnätets bredbandstjänster.
 
Stadsnätsfabriken är öppen för öppna stadsnät
Stadsnätsfabriken är öppen för alla öppna stadsnät och kommunikationsoperatörer av öppna nät.
     Med öppna stadsnät menar vi i regel lokal fiberinfrastruktur som drivs med inslag av samhällsnyttefokus. Nätet ska vara operatörsneutralt och erbjuda konkurrens på lika villkor. Nät som av olika skäl levererar tjänster i nätet bör eftersträva att gå ner i värdekedjan.
     Med kommunikationsoperatör menar vi företag som driftar öppna lokala nät. Som inte ägs av tjänsteleverantör eller levererar egna tjänster i nätet. Företaget ska erbjuda konkurrens på lika villkor för en mångfald med tjänsteleverantörer. Tjänster som inte innebär någon inlåsning, varken tekniskt eller marknadsmässigt.