Västlänk går med i Stadsnätsfabriken

Västlänks styrelse har beslutat att gå med i Stadsnätsfabrikens påverkansgrupp/styrgrupp.
Ordförande för Västlänk, David Björklund och tillika stadsnätschef för Borås, blir Västlänks representant i Stadsnätsfabrikens Styrgrupp.
Mikael Nyberg, konsult och samordnare för Västlänk, blir Västlänks representant i Tjänsteråd (och Samverkansråd).
Sedan tidigare är 4 enskilda medlemmar i Västlänk också medlemmar i Stadsnätsfabriken.