Processerna

Jag tänkte gå igenom lite hur processerna bör gå till för fyra olika scenarios, vi vet att det finns fler scenarios men just nu fokuserar vi på dessa. Så här är det tänkt. Alla API-anrop har blåa pilar i skisserna nedan.
all_success

Scenario 1 - allt fungerar

Allt fungerar som det ska. Vi identifierar kunden via Proxy-servern, när vi skickar port_status så ser vi att tjänsten han vill beställa går att aktivera/beställa, så vi skickar honom till beställningsformuläret. Vi har fyra standardforumlär, ett grundformulär, sedan mer data för Internet, Telefoni och TV. Varje tjänsteleverantör kan beställa ett utökat beställningsformulär i det här skedet.. Efter att han har skickat in formuläret så skickar vi en "service_order" som rapporterar att tjänsten nu är aktiv eller kommer att bli aktiv vid ett visst datum. Då lägger vi beställningen i order-databasen som TL har tillgång till via ett API
no_order

Scenario 2 - kan inte aktivera

Precis som ovan, men när vi skickar service_order så svarar stadsnätets system att tjänsten inte kan aktiveras, trots att den rapporterats som "deliverable" i port_status. Anledningen till detta kan vara många, olika avtal, förutsättningar som inte uppnåts eller andra faktorer vi inte tänker på just nu. Vi lägger dock en beställning på tjänsten i databasen och den går till TL via API:et precis som innan, men med informationen att den inte kan aktiveras just nu. Under förutsättningen att TL har kontrollen att avhjälpa det tillstånd som gjorde att tjänsten inte kunde aktiveras (som att telefonibox måste konfigureras och skickas ut till slutkund, till exempel) så kan han senare använda API:et för att aktivera tjänsten (via Stadsnätsfabrikens växel) hos kunden eftersom vi vet vilket uttaget är.
no_deliverable

Scenario 3 - Tjänsten är inte tillgänglig

Här svarar Stadsnätet att tjänsten som kunden vill beställa inte kan levereras till kundens port, vilket vi meddelar kunden och avbryter beställningen.
no_id

Scenario 4 - Kan ej identifiera kunden

Om kunden surfar från jobbet, eller inte ens är Stadsnätskund så hanterar vi beställningen precis som innan, men utan API-anrop gentemot Stadsnätet. TL får beställningen via API:et och får där hantera den manuellt via samma processer som idag.
Hoppas det förtydligade lite av de scenarios vi tänker oss. Var inte sena att kommentera detta i utvecklingsforumet