Import-API till Marknadsdatabasen + Konsult utreder provisionerings-API

Import-API
Stadsnätsfabriken har nu tagit fram ett import-API för marknadsdatabasen, som stadsnäten kan använda för att köra en automatisk import av er marknadsdatabas direkt från era system. Det är ett öppet API och vem som helst kan skriva ett mellanlager för att få ert data in i vårt system.
API:et använder Atlas XML API som gör att ni kan kommunicera med Atlas via en REST-tjänst som har funktioner för att båda tömma er databas samt att stoppa in nya eller uppdaterade poster.
Gå till Admin > Marknadsdatabasen och klicka på Dokumentation så står det mer utförligt hur ni ska gå tillväga för att börja använda API:et.
Hör av er via supportloggen om ni stöter på några problem
Konsult för provisionerings-API
Tor Borrhed från Maintrac har fått SSNf:s uppdrag att utreda
• Minsta gemensamma nämnare
• Reda ut olikheter/processer
• Rekommendera prioriteringar/handlingsplan
• Förslag på finansiering och budget
när det gäller att ta fram ett API som gör det möjligt att från Stadsnätsfabrikens tjänsteguide automatiskt kunna ta emot en beställning från en slutkund och automatiskt koppla in densamme.
Mottagare av Stadsnätsfabikens API blir stadsnätens provisioneringssystem som oftast är utvecklade av externa systemleverantörer.
Uppdraget ska rapporteras 24 okt 2011.