Flödesschema över aktivering

Flowchart
Detta är det flödesschema som vi ser äger rum efter att kunden har klickat på "Beställ" på en tjänst i Tjänsteguiden.
Värt att notera är att vi visar bara ett felmeddelande om Stadsnätet rapporterar specifikt att tjänsten inte kan aktiveras på kundens port.