1. För att förhindra missbruk så måste du klicka på flaggan
    keyfolderhomegearrulerflag
* Det här fältet är obligatoriskt

Företag eller Person?

Stadsnät
Välj fliken Företag för att registrera Stadsnätet som företag på Stadsnätsfabrikens webbplats. Skriv företagets namn som Användarnamn.
 
Tjänsteleverantör eller ramavtalsleverantör
Välj fliken Företag för att registrera tjänsteleverantören som företag på Stadsnätsfabrikens webbplats. Skriv in företagets namn som Användarnamn.
 
Anställd
Välj fliken Person för att registrera dig som anställd hos ett Stadsnät eller tjänsteleverantör på Stadsnätsfabrikens webbplats.
 
Person
Välj fliken Person för att lägga till dig som en personlig medlem på Stadsnätsfabrkens webbplats
Efter att du registrerat dig så kommer ett epost-meddelande att skickas till dig med en länk som du måste klicka på för att aktivera dig. Om du ska få specifika behörigheter eller sättas som anställd så sker det efter registreringen av oss, hör av dig till Webadmin om du har några frågor
#inlineditbutton